Omgeving verkennen

Wij streven naar levensecht onderwijs aangepast aan de omgeving van de school.
Wij zijn gelegen in een landelijke gemeente die enerzijds heel wat waardevolle historische elementen telt (museum Stijn Streuvels, de watermolen van Walskerke, de Landergemolen, kasteel Hemsrode, …) en anderzijds omringd door heel wat natuurlijke rijkdom (eigen schoolbos, Tiegembos, landerijen in buurt van kasteel Hemsrode, …).
Deze landschapselementen worden systematisch verkend en verwerkt tijdens de lessen werelddoriëntatie.

omgeving

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.